Voetzorg is belangrijk als u diabetes hebt. Hoe is de voetzorg voor mensen met diabetes in Nederland georganiseerd? En hoe zit het met de vergoedingen in 2016?
Uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt op basis daarvan uw zorgprofiel. Een zorgprofiel is gebaseerd op de conditie van uw voeten en de risico’s die u loopt op het krijgen van voetwonden. Hieronder ziet u per zorgprofiel hoe de voetzorg geregeld is en hoe deze betaald wordt.

Zorgprofiel 0
De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel. Bij zorgprofiel 0 heeft u geen speciale zorg nodig. Toch is het verstandig om een medisch pedicure te bezoeken. Soms zit vergoeding hiervan in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.

Zorgprofiel 1
De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel. Bij zorgprofiel 1 krijgt u een doorverwijzing naar de podotherapeut. Deze doet een jaarlijks voetonderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Op basis van dit onderzoek kan de podotherapeut u doorverwijzen naar een medisch pedicure voor voetzorg. Of de medisch pedicure vergoed wordt, hangt af van uw eigen zorgverzekering. Soms zit dit in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.

Zorgprofiel 2/3/4
De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel. Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan voor u op.

De podotherapeut kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een medisch pedicure. Controleer of de medisch pedicure een contract heeft met de podotherapeut. Anders krijgt u de kosten van haar behandeling niet vergoed. De medisch noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4 valt binnen de basisverzekering.

LET OP
Heeft u zorgprofiel 1 of hoger, vraag dan zelf om een doorverwijzing naar de podotherapeut, als uw zorgverlener dat niet automatisch doet. Het onderzoek van de podotherapeut zit in de basisverzekering.
Een medisch pedicure kan een deel van het behandelplan uitvoeren. Die zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u zorgprofiel 1 of hoger heeft. Daarnaast kan de medisch pedicure cosmetische voetzorg leveren, zoals het weghalen van eelt of het knippen van nagels om cosmetische redenen. Dit valt buiten de medisch noodzakelijke zorg. Hiervoor moet u dus zelf betalen. De medisch pedicure hoort u hierover van tevoren te informeren.
Let op: medisch noodzakelijke voetzorg hoeft u niet zelf te betalen. Verzekerden en medisch pedicures kunnen de kosten voor medisch noodzakelijke voetzorg ook niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Alleen de podotherapeut (dus niet de pedicure) kan dit doen. Zorgverzekeraars sluiten voor medisch noodzakelijke voetzorg alleen nog contracten af met zorggroepen en podotherapeuten.